За какво да внимавате, когато превозвате стоки в Европа

Шофьор на камион ли сте? За какво да внимавате, когато превозвате стоки в Европа

Работата на автомобилния превозвач по пътищата на Европа трябва да включва и етап на подготовка на пратката, за да може да се уточнят всички детайли. Всъщност успехът на този първи етап се основава на доброто сътрудничество между страните, участващи в проекта.

Шофьор на камион ли сте? Днес ви предлагаме няколко прости препоръки, които да приложите на практика, ако планирате автомобилен превоз на товари на европейския континент. Позовавайки се на този набор от идеи, всеки превоз ще може да се адаптира към предложените срокове и цели.

Разберете с кои компании работите

Успешните партньорства в областта на логистиката се основават на приемственост, надеждност и прозрачност. При липсата на тези специфични характеристики на доброто сътрудничество могат да възникнат много неприятни инциденти, свързани с плащанията, управлението на товара, комуникацията между страните и др.

Ако изберете да използвате онлайн борса за товарни превози, за да избирате съвместни оферти от пазара, уверете се, че разполагате с изчерпателен инструмент, който ви осигурява лесен достъп не само до конкретни обяви, но и до основни данни за сътрудничещите си компании.

По този начин можете да разберете в детайли и без риск дали въпросният оператор е изпълнявал подобни ангажименти към други превозвачи в миналото, или е изправен пред финансово-правни проблеми, които биха могли да повлияят на способността му да плаща според договорените условия.

Използва пазарни данни за организиране на превоза

Правилната информация гарантира успех при планирането на превоз на товари в Европа. Като шофьор е необходимо да сте наясно с всички важни аспекти на подобен проект: най-изгодните цени на бензиностанцията, най-безопасните места за почивка, списъка с ограниченията за камиони в Европа, качеството на пътните участъци, по които ще се движите, и т.н.

Събрана заедно, цялата тази информация дава възможност за изготвяне на много ясен работен план, структуриран на базата на конкретни действия и точно разпределен във времето. Ако искате да имате дългосрочно сътрудничество с въпросната компания, стоките трябва да бъдат доставени навреме, така че организацията на превоза е също толкова важна, колкото и самият превоз.

Уверете се, че документацията е правилна и пълна

Правилната и пълна документация потвърждава законността на извършвания от вас превоз на стоки и следователно позволява пътуването да продължи след преминаване на границата или след рутинна проверка по обществените пътища.

В зависимост от спецификата на стоките в камиона или от конкретния случай, в който извършвате такъв превоз, изискваните от закона документи могат да се различават. Затова е много важно да знаете какви документи трябва да получите от фирмата получател, за да не затъне въпросният логистичен проект в бюрокрация.

Също толкова важно е да се познават националните закони на държавите, през които преминава камионът (особено ако стоките се превозват от европейски държави извън ЕС), за да се избегне всякакъв риск, свързан с незаконността на превоза.

Включете в плана мерки за непредвидени ситуации за завършване на превоза

Колкото по-големи са разстоянията, които трябва да изминете, толкова по-голяма е вероятността да възникнат неочаквани проблеми по маршрута: изчезване на стоки, повреда на оборудването, ограничения за товарните автомобили в Европа, причинени от спонтанни събития, невъзможност колегата, с когото работите по проекта, да продължи пътуването и т.н.

На етапа на подготовка ви препоръчваме да обмислите всички тези сценарии или тези с изключително висок риск от поява, така че винаги да разполагате с решения „план Б“. Така ще ви бъде много по-лесно да се адаптирате към неприятния инцидент в движение и да продължите по пътя си. Но независимо от промяната на плана, компанията получател трябва да бъде информирана незабавно.

Товарните превози до различни дестинации в Европа трябва да се планират до най-малкия детайл, като се вземат предвид значително по-дългите разстояния, които трябва да се изминат. Задълбоченото планиране на проекта гарантира не само успеха на проекта, но и възможното продължаване на партньорството, което сте сключили с компанията получател.