Кредит с лошо ЦКР – възможно ли е

Кредит с лошо ЦКР – възможно ли е

Лошата кредитна история не е смъртна присъда. Това е така, ако направените нарушения са незначителни и забавянията са затворени е напълно възможно да получите нов кредит. Някои банки са склонни и си сътрудничат с проблемни клиенти и да отпускат кредит при доста удобни условия.

Кредитната история е информация за качеството на обслужване на кредитните задължения. Досието се съхранява и съдържа подробни данни за заявленията, както и попълнени и погасени договори за кредит или заеми. Така дори наличието на клиент с просрочени вноски, дори погасени, често е основание за отказ.

Банките рядко си си партнират с такива кредитополучатели, поради много високия риск. В някои случаи такъв клиент може да се разглежда индивидуално. Така например, ако има достатъчно висок и стабилен доход. Тогава банката може да намали сумата и срока, да увеличи лихвата или да поиска обезпечение – залог или гаранция.

Наред с това, като алтернатива, може да се свържете с компания за микрофинансиране или микрокредитиране. Те, за разлика от банките, са по-лоялни към своите клиенти и понякога това им позволява да отпускане на кредит, дори при открити забавяния. Заемите обаче са с ниски суми, кратки срокове и високи лихви.

Когато кандидатствате за кредит, имайте предвид, че крайният резултат от разглеждането на заявлението ще е индивидуален за всеки отделен случай. Една и съща банка може или да одобри заявление от лице с кредити с лошо цкр или да откаже на потенциално надежден кредитополучател. Причината са силните различия в системите за оценка на клиентите в различните организации.

И така получаването на заем с лоша кредитна история се оказва доста трудно. Банките рядко си сътрудничат с проблемни клиенти, които им предлагат неизгодни условия. Малките или обезпечени кредити може да са по-лесни за одобрение. И така, крайният изход ще е индивидуален за всеки конкретен случай. Той зависят от други характеристики на кредитополучателя и от системата за оценка на банката, която сме избрали.

Как да подобрим кредитната история

Ако имате просрочени задължения, които вече са затворени, кредитната история може да се подобри. Погасеният навреме заем има положителен ефект, върху кредитното досие. За да направите това, може да използвате някои препоръки като:

Изплащане на съществуващия заем;

Отворена кредитна карта с нисък лимит и плащания навреме;

Вземане на малък краткосрочен заем или микрозаем и връщането им навреме;

Как да подобрите шансовете си за получаване на заем с лош кредитен рейтинг:

За да се увеличи вероятността за одобрение на заявление за кредит с лошо цкр е необходимо допълнително обезпечение.

Съвет:

Привлечете надежден човек с висок доход и положителна кредитна история. Такъв ще е добър и сигурен гарант.

Експертно мнение

Лошата кредитна история винаги е пречка за кредитополучателя. Няма да завиждате на проблемния кредитополучател, тъй като кредитната му история се пази 10 години и той няма да може да я преработи или нулира. И така, новите кредитополучатели имат нужда от нови заеми. Те имат свои собствени възможности за финансиране: бързо, ефективно, но с високи лихви. Не много често, но има кредитни програми за кредитополучатели с лоша кредитна история, но почти винаги изискват гаранция или доказателство за доход.

Ако вече сте били в „черния списък“ на лошите кредитополучатели, тогава претеглете шансовете си, преди да пристъпите към друг кредит.