Лесна проверка на кредитен рейтинг: Първата стъпка към желаното финансиране

Лесна проверка на кредитен рейтинг: Първата стъпка към желаното финансиране

При проверка на кредитен рейтинг всеки потребител, кандидатстващ за финансиране, може да получи необходимата информация за възможността да изплати задълженията си в договорените срокове и условия.

По-високата оценка означава и по-голяма вероятност за получаване на желаната сума с цел реализиране на плановете. Когато историята в досието не е на достатъчно добро ниво, това може да рефлектира върху размера на лихвения процент и вноските. Има и случаи, в които не са налице подобни данни, тоест кредити не са отпускани, което не предоставя нужните сведения за финансовата институция, за да се изготви оценка за платежоспособността на кандидатстващия за заем.  

Началото на кредитния рейтинг се поставя именно със стартирането на първия договор за осигуряване на средства от избраната банка.

С това се слага началото на досието, по което впоследствие може да се установи какво е текущото състояние на задълженията на даден потребител, дали е имал или към момента е в просрочие, колко редовен платец е. Подробната информация се съдържа в базата на Централния кредитен регистър. При проверка на имената и ЕГН се визуализират всички задължения на територията на страната, без значение дали е усвояван потребителски или ипотечен кредит.

Разбира се, когато проверката сочи и други финансови задължения, те също се отчитат като фактор. Те оказват влияние върху цялостния кредитен рейтинг. Ето защо за добрата кредитоспособност е препоръчително да се заплащат задълженията към всички видове източници.

Чрез специално създадена функционалност за оценка на кредитоспособността през Crediport, изцяло онлайн и напълно анонимно, можете да проверите, на база на индивидуални характеристики, какви са шансовете да получите оферти за кредит.

Това е съществено предимство в съвременния дигитален свят, за което преди години не сме и предполагали, че ще разполагаме като достъп, при това значително улеснен, ефективен и бърз, само за няколко минути. 

Кредитният рейтинг се изчислява в точки и е в диапазона от 1 до 1000 точки. Колкото по-висок е той, толкова нарастват шансовете банките или финансовите институции да Ви предложат повече и по-изгодни оферти.

Ако се окаже, че оценката ви се нуждае от подобряване, това не е невъзможно, но е дългосрочен и сравнително бавен процес, тъй като информацията в Централния кредитен регистър има 5-годишна давност.