Как да изберем застрахователен брокер

Как да изберем застрахователен брокер

Има десетки компании, които предлагат застрахователни полици с различно ниво на покритие и тарифи. Задачата на застрахователния брокер е сред всички тях да намери подходящата оферта и да я предложи на клиента, като това е възможно да се осъществи на място, в някой от офисите му или онлайн. 

Как работи застрахователният брокер

Той подписва договор с клиента, въз основа на който посредничи при сключване на застраховката. Получава възнаграждение от съответния застраховател, без да начислява такси и комисиони на клиента. От него ще получите:

  • консултация относно планове, цени, срокове и други важни подробности, свързани с вашето търсене;
  • най-изгодните за вас условия, договорени с избраната застрахователна компания и сключен договор с нея;
  • напомняне за предстояща дата на падеж или край на договорните отношения;
  • пълно съдействие за получаване на обезщетение при възникнала злополука.

Добрият брокер има екип от професионалисти, които винаги ще ви предложат актуална информация за най-новите застрахователни продукти.

I&G Brokers

Какво трябва да знаем преди да изберем

Дори да имате вяра на собствените си познания и житейски опит, застраховането е специфична материя и най-добре да се възползвате от услугите на умел посредник. Той познава бранша, поддържа контакти с всички застрахователи и е наясно с техните условия. Неговият ангажимент е постоянен, до самия край на договора. Цената на полицата е една и съща, без значение дали ще я подпишете директно при застрахователното дружество, или чрез брокер, но той е на ваша страна и ще преговаря от ваше име за бързото и пълно изплащане на щети при възникнало събитие.

Бизнесът също се нуждае от застраховане, за да бъде защитен от неблагоприятно развитие на дадени обстоятелства. За големите компании има риск от влошаване на репутацията и загуба на пазарни позиции. Средните и малки фирми разполагат с ограничени възможности и минимален резерв от средства и не са в състояние да покрият извънредни разходи. Брокерът може да спести време и пари на фирмата, поемайки цялата комуникация със застрахователя и предлагайки най-добрите оферти.

Всички брокери имат сключени застраховки “Професионална отговорност”, което е в интерес на клиентите. Ако допуснат някаква грешка, пропуснат срок или по друга причина навредят на застрахованите, последните ще бъдат обезщетени за това. Друга важна подробност е, че дейността им е лицензирана и подлежи на строг контрол от Комисията за финансов надзор.