целева аудитория

Основни стратегии при дефиниране на целевата аудитория

Ако сте току що стартиращ бизнес и ще разполагате сферата си на дейност онлайн, то несъмнено сте чували неколкократно важността на това да познавате добре целевата си аудитория. И това е съвсем вярно – често срещана грешка при прохождащите бизнеси е да акцентират цялото си внимание и всичките си усилия в това да изградят цялостната концепция и визия на бъдещия си бизнес. Това разбира се е съвсем правилен подход, но има и още една страна, която следва да бъде щателно засегната и обмислена. Именно тук се сблъскваме с таргетираната аудитория.

В света на маркетинга тази точка е от извънредно важно значение. Това да знаете на кого ще говорите и какво бихте искали да му продадете до голяма степен обрисува по-нататъшното развитие на начинанието ви. Често срещана грешка е този, който притежава бизнеса, да се ръководи от собствените си възприятия, що се отнася до функционалности, външен вид и продуктов каталог. Пропуска се осъзнаването, че ние няма да продаваме на себе си, което, до голяма степен, обезсмисля да поставяме собствената си персона в центъра на потребителското изживяване.

Един от важните въпроси, които всеки новостартиращ бизнес би следвало да си зададе, е именно на кого ще продаваме

Детайлното познаване на целевата аудитория би дало чудесни ориентири. Знаейки от какво се интересува тя, основните й демографски признаци и активност в интернет, вие лесно бихте могли да се ориентирате относно това как именно да изградите бизнеса си, за да може той максимално да отговаря на потребителското търсене. И тук важна роля играят цветовете и посланията – на прав път сте, ако ги съобразите с таргетираната си аудитория. Нишата на бизнеса ви е друг показател, по който бихте могли да се ориентирате. Това бизнесът ви да се съотнася към конкретна категория, неминуемо ще му помогне да се развие и издигне в сферата си.

Проучете конкуренцията си

Една от важните и сработващи тактики касае именно детайлното и подробно проучване на конкуренцията. Изследвайте бизнеси от вашата сфера на развитие и обърнете внимание на това как те са построили своята бранд идентичност. Така с лекота ще се сблъскате както с добри, така и с лоши примери. Това е най-добрият начин да се ориентирате откъде да се вдъхновявате и какво да избягвате като практика. Не случайно споменаваме вдъхновението като основен принцип на подражание – успешен бизнес не се гради с изкопиране на чужда бранд идентичност. Потребителите неминуемо ще забележат подобни очевидни сходства, което никак няма да донесе позивити за вас и бизнеса ви. Проучвайки конкуренцията, вие ще добиете реална представа относно това кое работи и кое – не – така ще се ориентирате относно посоката, в която да поемете.

Всяко начало е трудно, но с правилно подбраната стратегия на действие би могло да се превърне в едно вълнуващо начинание. Наблюдавайте реакциите и ангажираността на целевата си аудитория – именно тя е лакмусът, който да ви навигира в процеса на развитие.