предприемачи

Кои са качествата, които наблюдаваме у предприемачите?

Трудности неминуемо ще има, но, притежавайки увереност и проявявайки постоянство, би следвало да ги преодолявате и да трупате ценен опит.

Предполагаме, че в съзнанието ви изникват множество асоциации, когато стане дума за „предприемач“ или човек, който управлява бизнес.


Не би било възможно някой, който не притежава цял набор от специфични качества и характеристики, които обуславят личността му, да ръководи успешно организация, бранд или проект от какъвто и да е тип.

И макар все още да не спадате към групата на предприемачите, сметнахме, че ще ви бъде полезно да научите кои са някои от най-оразличителните им качества. Смятаме, че всяко едно от тях би могло успешно да се имплементира във всекидневния живот и да ви бъде полезно в различни негови аспекти.

Кои са качествата, притежавани от предприемачите?

На първо място следва да поставим смелостта. Макар и на пръв поглед тривиално, именно това е базисното качество, върху което е възможно да се надградят и всички останали.

Да бъдеш смел е тясно свързано с това да си склонен да поемаш рискове, а предприемачеството или изграждането на бизнес от нулата вървят ръка за ръка именно с тази готовност. В началото, когато все още сте заложили генералните идеи и имате обща визия за това как те биха могли да бъдат въведени в действие, често онова, от което имате нужда, е именно смелост. Не един и два бизнес плана са претърпявали крах само поради причината, че човекът или хората зад тях не са подходили достатъчно смело към тяхната реализация.

Умението за задълбочени проучвания е също нещо от особено значение, когато говорим за стартирането на успешна бизнес стратегия. Пряко свързана с бъдещия ви бизнес е конкуренцията – желателно е да умеете да я проучвате в детайли, за да следите зорко ходовете, предприемани от нея. Този подход действа като своеобразен лакмус и би могъл да ви ориентира относно множество евентуални изходи и посоки.

Дори и да притежавате гореизброените качества, съществува още нещо, което е задължително да притежавате, за да се осмислят останалите две. Говорим именно за решителността – дори и да сте проявили смелост по отношение на това да мислите за бъдещ бизнес и изграждане на бизнес стратегия, а и сте провели щателно проучване на конкуренцията, нишата и икономическата обстановка, все пак следва всичко това да бъде интегрирано на практика. Погрешно е да изключвате възможността от провал – говорете с който и да е предприемач или бизнесмен и ще се удивите от всички пъти, в които начинанията им са претърпявали неуспех.

Завършваме с упоритостта – качеството, което ще ви помогне да вървите напред. Трудности неминуемо ще има, но, притежавайки увереност и проявявайки постоянство, би следвало да ги преодолявате и да трупате ценен опит. Всяко бизнес начинание изисква адаптивност – динамичната околна среда във всякакъв аспект е нещо, което ежедневно ще налага промяна на основния ракурс. Препоръчително е да умеете да реагирате бързо и адекватно на наставащите промени – това ще ви даде голямо предимство пред останалите ви конкуренти.