инфлуенсър

Развитието на личен бранд в дигиталната сфера

Личният брандинг перфектно изпълнява тази си задача – инфлуенсърите се ангажират пряко с аудиторията си, общувайки с нея ежедневно, осигурявайки така ценената и желана обратна връзка.

В сферата на интернет дигиталното присъствие на индивида става все по-засилено и категорично. Инфлуенсърството, само по себе си, е очакваното и логично продължение на това явление. Колкото по-изявено е присъствието на дадена личност в мрежата и това присъствие е следено и споделяно от голям брой хора, толкова повече бихме могли да го отнесем към сферата на личния бранд.


Какво е личен бранд и как се създава той в дигитална обстановка?

Вероятно всеки от нас ще асоциира термина „личен бранд“ с инфлуенсърите и, разбира се, няма да сгреши. Личният бранд се случва тогава, когато дадено лице е добре позиционирано в дигиталната сфера и се радва на завидни доверие и одобрение от страна на голяма маса хора. Това е и основната причина редица брандове да преориентираха рекламните си кампании – все по-често те обръщат поглед към инфлуенсърите, изградили личен бранд в дигиталното пространство, и се разделичават от известните личности. Средстава за рекламиране също претърпяха завидна промяна – ако до скоро основният способ за разпространение на кампании бяха традиционните източници като телевизия, печат и радиа, то, към днешна дата, рекламите на редица бизнеси е изнесена в интернет и е поверена в ръцете на хората, съумели да основат личен брандинг.

Защо личният бранд се котира така добре в сферата на интернет и по отношение на рекламния бизнес?

Онова, което се явява като основно преимущество за хората с личен бранд, е доверието и непрестанната комуникация, която те изграждат и поддържат със своята аудитория. Бизнесите осъзнаха, че вече не е достатъчно да разчитат на поредното известно и популярно лице, което да застане зад продукта им и да даде необходимата гласност за него. В сферата на интернет потребителите все по-често се допитват до реални мнения за дадени продукт или услуга и все по-рядко се доверяват само и единствено на рекламата като средство за убеждаване. Ако до преди години е било достатъчно завъртането на рекламен клип по телевизията да осигури множество продажби за даден бизнес, то, в днешно време, клиентите предпочитат да получат информация „от първа ръка“. Личният брандинг перфектно изпълнява тази си задача – инфлуенсърите се ангажират пряко с аудиторията си, общувайки с нея ежедневно, осигурявайки така ценената и желана обратна връзка.

Неминуемо интернет оказа влияние на почти всички аспекти от частния, обществения и бизнес живота на хората. Прекарваме твърде много време в мрежата, за да се дистанцираме от влиянието й. Напълно очаквано, дигиталният свят остави своя траен отпечатък и в реалността. Раждането и стремителното израстване на личния брандинг се превърна в основен канал за реклама и комуникация.