конкуренция

Проследяване на конкуренцията в интернет – как и защо

Определено конкуренцията е неразривна част от прогреса на услугите, които предлагат. Бизнес без конкуренция не би могъл да съществува.

Неразривна част от поддържането на бизнес е това същият този бизнес да среща конкуренция, която е здраво ситуирана в неговата ниша. Борбата за клиенти и потребители е онова, което стимулира предприемачите непрестанно да развиват дейността си и да търсят всевъзможни начини да я подобрят.

Ето защо е важно концентрацията на вниманието и усилията на всеки собственик на бизнес да не са съсредоточени само върху собствената дейност, а да се разгръщат и към тази на конкуренцията. Изкъсото следене на това какво правят преките ви бизнес опоненти дава възможност да следите нивото, качеството и цените на собстените си продукти и услуги, както и да имате реален поглед върху потребителските поведение и нужди.

Ето няколко начина, чрез които бихте могли да държите конкуренцията и потребителите си „под око“.

Обръщайте внимание на онова, което казват клиентите. Потребителските мнения, които често се оставят под продукти и услуги, дават реален поглед върху това до каква степен предлаганото от вас задоволява клиентските нужди и търсения. Четейки мнения, отзиви и препоръки, вие лесно бихте могли да се ориентирате относно посоката, в която сте поели, и да прецените дали тя именно е правилната за вас. Най-лесният начин да направите необходимите нововъдения е чрез вслушване в потребителските желания. Обърнете внимание и на отзивите, които оставят за конкуренцията на бизнеса ви.

Отделете време, за да прегледате и дигиталното присъствие на конкуренцията си. Проучете в кои социални медии и мрежи се ситуират, как и до каква степен развиват профилите и страниците си, както и по какъв начин общуват с аудиторията си. Проследете взаимодействията – успява ли конкуренцията ви да ангажира последователите си, осъществяват ли се дискусии, разговори, обменят ли се мнения? За бизнеса е от изключително голяма важност да поддържа постоянна комуникация с клиентите си. Ако конкуренцията ви съумява успешно да е в контакт с клиентите си, то бихте могли да проследите действията й и да имплементирате някои от тях в собствения си бизнес.

Форумите са чудесно място, където бихте могли също да проследите потребителските нагласи и необходимости. Следете теми, които са пряко свързани с вашата сфера на развитие, където клиентите са преми и обменят мнения и опит. Това би било изключително ценно за вас и вашия бизнес – бихте получили реална представа за това какво клиентите намират за полезно, добро, качествено и, съответно, кои аспекти от обслужването биха искали да се подобрят.

Тези стъпки са една добра основа, на която бихте могли да разчитате по отношение на изследване на конкуренцията и потребителските нагласи. Не пренебрегвайте този аспект от развитието на собствения си бизнес – определено конкуренцията е неразривна част от прогреса на услугите, които предлагат. Бизнес без конкуренция не би могъл да съществува.