Съвет с кауза

Добрин Витанов не просто се реализира като успешен консултат, а с открития от него офис на 180 Degrees Consulting в България е гарант, че в страната ще има специалисти в сферата и в бъдеще

Автор: Даниел Василев


Липсата на познание за конкретни бизнес процеси е предизвикателство, идентифицирано от не една неправителствена организация в глобален аспект. „Има страшно много организации със страхотни каузи, които могат наистина, когато работят в синхрон, дори да променят света – казва представителят на селекцията „30 под 30“ Добрин Витанов. – Но много често това не се случва поради най-простите оперативни проблеми във всяка една организация. Може да е неефективен маркетинг, да не са финансово устойчиви, което е най-честият проблем на такива организации, да имат проблем с управлението на човешките ресурси, да нямат достатъчно човешки капитал.“ Като част от неправителствената организация 180 Degrees Consulting той често се сблъсква с предизвикателствата пред тях. За да спомогне за преодоляването им, преди малко повече от година Витанов се завръща от Австрия в България, за да популяризира модела на достъпно консултиране на 180 Degress Consulting и у нас.

След като завършва Първа езикова гимназия във Варна, Добрин Витанов се ориентира към бакалавърска степен в университет в Централна Европа. „Това ми беше идеята още като влязох в гимназията – казва той. – Имах си още оттогава по-немско мислене: всичко е по план. Той беше: ще вляза в немска гимназия, ще науча немски, след гимназията ще замина за Германия, ще уча там, но ще се върна.“ Докато самото заминаване за Германия е внимателно подготвяно, изглежда, това не важи в такава степен за специалността, която Витанов записва в Ludwig Maximilian Universitat (избран отчасти и заради по-голямата му сестра, която също учи там), за която самият той твърди, че не е „най-осмисленият избор“. „По това време между много неща се колебаех, аз имах голям интерес в историята, беше ми като хоби – казва той. – Клонях към право, изпитът по право е свързан с история, дали история да уча. Но в крайна сметка, пак от прагматична гледна точка, сметнах, че бизнес администрацията ще ми отвори много повече врати и ще имам по-голям кариерен избор, когато натрупам опит.“

Въпреки че в ретроспекция Витанов оценява образованието си в Германия двояко („Това, което учиш там, начинът, по който го учиш, и професорите много често не са с нищо по-добри от нашите. Основната разлика са критериите и железните правила – там няма как да минеш тънко.“), в крайна сметка, след като взима една година почивка след завършване на бакалавърската си степен по „Бизнес администрация“, той се връща в немскоезичния свят. Новата му спирка е Виена, където записва магистратура по „Социална и екологична икономика и политика“. „Идеята е студентите да учат по какъв начин инструментите на икономиката могат да допринесат за социалното развитие или за екологични теми, а не само как се правят пари от още пари, което е много често срещано във финансите – казва Витанов. – И това всъщност ме привлече, тъй като аз след завършване на „Бизнес администрация“ си бях казал, че финансите не са за мен, а се интересувах по-скоро точно от начините, по които икономиката може да допринесе за развитието на обществото.“ С подобна магистратура той би могъл да започне кариера в различни държавни и наддържавни институции и дори започва да се ориентира за възможностите за реализация в структурата на Организацията на обединените нации или Световната банка. Но след като от двама свои колеги узнава за организацията 180 Degrees Consulting, насочеността му се променя коренно.

ОСНОВАНА В АВСТРАЛИЯ от Нат Уеър през 2007 г., 180 Degrees Consulting започва да се разраства изключително интензивно от средата на десетилетието, като вече има над 80 клона в 33 държави. А философията, с която е основана, е много проста – обучаващи се в специалности, обвързани с различни бизнес процеси, да консултират организации, обикновено с идеална цел, които често нямат достатъчно ресурси, за да си позволят да платят за професионални услуги. „Това е нещо, което много ме привлече, а същевременно ти предлага да трупаш реален опит по истински консултантски проекти, – казва Витанов. – Стори ми се много интересно, влязох в сайта, прочетох и кандидатствах.“ Той е одобрен през първичното сито, след което трябва да се изправи пред центъра за оценяване на 180 Degrees Consulting във Виена. „Той протича за половин ден, в който те поставят в различни задачи като работа в екип, презентиране и решаване на действителен проблем, което е много важно – дават ти един бизнес казус и имаш три-четири минути да го решиш, прочетеш, да се запознаеш и да отговориш на изпитващите как би консултирал клиента.“ Витанов успява да впечатли журито и непосредствено след началото на учебната си година става един от шестнадесетте младши консултанти в офиса на фондацията във Виена.

Разделени в екипи по четирима души, в рамките на само три месеца тимът на Витанов трябва да оптимизира дейността на Refugees Work. „Това е платформа, свързваща бежанци в Австрия с работодатели в страната, и мисията им е бежанците да бъдат интегрирани на местния трудов пазар, както и да помогнат на компании, които биха искали да диверсифицират екипа си, да достигнат до такива хора.“ Към момента, в който Refugees Work се обръща към 180 Degrees Consulting, неправителствената организация вече е достигнала до около 3 хил. бежанци. Тъй като това е малка част от общото количество мигранти, навлязло в Австрия през последните години, създателите на платформата са на мнение, че консултантите трябва да им помогнат, като им посочат начини, по които могат да достигат до повече потенциални потребители.

Но екипът, част от който е и Добрин Витанов, установява, че Refugees Work в действителност има съвсем различен проблем. Според изследванията, проведени от консултантите, дори и сред тези 3 хил. регистрирани в платформата делът на реално започналите работа е много нисък. „Изобщо не беше проблемът в образователния ценз или в уменията, а по-скоро факторът беше дори културен, тъй като средата, от която идват, и начинът на подбор на кандидати са по-различни. Те попадат в условия, в които очакват едно, а всъщност от тях се очаква нещо друго.“ След като достигат до този извод, от 180 Degrees Consulting предлагат на Refugees Welcome да се смени фокусът на работата по проекта, като към началото на януари миналата година, когато първият семестър във Виенския университет приключва, екипът на Витанов излиза с конкретни предложения за оптимизиране на фронтофиса на платформата и на целия процес по подбор. „Това беше много интересен проект и даже се радвам да кажа, че той беше  избран за най-добър за годината в Австрия тъкмо поради причината, че подходихме критично към него, а не взехме всичко за даденост.“

След приключването на този проект, докато търси информация на сайта на 180 Degrees Consulting, на Витанов му прави впечатление, че организацията има клонове в Турция и в Румъния, но не и у нас. „И си казах – това е организация със страхотна мисия, помага едновременно на млади хора и на социални организации. Тук има голяма нужда от това нещо. В тоя момент реших: ще кандидатствам, ще се опитам и ако се получат нещата, със сигурност се връщам ту, в България“, казва Витанов. Така той се впуска в нещо, може би по-предизвикателно и от реализацията на проекта за Refugees Work. „Имат доста подробна процедура и аз, когато за първи път я прочетох, малко се отчаях. Защото всичко завършва с това, че броят на одобрени кандидатури в крайна сметка е около 15% от всички.“ Въпреки това той решава да опита. Месец и половина след като попълва бланката за кандидатстване онлайн, в която посочва както с кое висше учебно заведение ще си партнира, така и какъв екип може да събере, и дори какви потенциални клиенти би имала 180 Degrees Consulting в България, Витанов е поканен на интервю по Skype от отговорника на организацията за Европа. А след като и разговорът им преминава „добре“, Витанов вече трябва да представи и самия си екип пред организацията. „Много добре съвпадна, че интервюто беше в края на януари, аз февруари точно в началото се прибирах в България, за да пиша магистърската си работа – казва той. – След като се прибрах, вече бях водил разговори с няколко от хората, които искат да бъдат в моя екип, те се бяха съгласили и направихме нова среща със същия човек.“ Както екипът, така и представеният впоследствие бизнес план се оказват одобрени и Витанов получава лиценз за откриване на клон на 180 Degrees Consulting в София в началото на април миналата година.

Но още преди да получат окончателното одобрение от централата на организацията в Австралия, Витанов и екипът му, състоящ се предимно от негови познати, които са учили в чужбина и са се върнали, започват да набират клиенти, върху които да работят консултантите им през пролетния семестър. „Бяхме решени, че искаме веднага да започнем и искаме от летния семестър да имаме клиенти и проекти. Рискувахме, ако изчакахме април месец да вземем лиценза, вече да е много късно за този семестър да наберем хора и клиенти“, казва той. А въпреки че 180 Degrees Consulting не е сред най-популярните консултантски брандове в България, Витанов успява да открие двама клиенти – Института за прогресивно образование и Националния младежки форум. „И как се случват нещата – просто представяш идеята по такъв начин, че да спечелиш клиентите за десет минути. Спечелихме ги.“ Това е добра новина за 180 Degrees Consulting Sofia, защото им позволява веднага да поставят начало на дейността си. „На 20 април започнахме, две седмици след като получихме лиценза“, казва Витанов. За този срок от две седмици той и екипът му успяват да наберат шестима младши консултанти, които заедно с двама души от постоянния персонал на 180 Degrees Consulting Sofia формират два тима от по четири души.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПРЕД КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ, са от различно естество. „Институтът за прогресивно образование имаше две проекта, които искаха да реализират. Идеята беше да им изготвим маркетингова стратегия за две нови инициативи, които да генерират средства и да се реинвестират в оперативната им дейност – казва Витанов, който става президент на новооснованата организация. – Другият проект за младежкия форум беше свързан с фъндрейзинг стратегия, те искаха да бъдат финансово по-устойчиви.“ До месец юни миналата година, когато приключва летният семестър, и двете начинания са успешно приключени, а организациите, за които работи 180 Degrees Consulting Sofia, са „много доволни“. Благодарение на това консултантската организация открива и един от клиентите си през зимния семестър на настоящата учебна година – „Образование в България 2030“. „Това е много хубаво, тъй като това е обратната връзка, която получаваме, и тя ни води до нови клиенти. Това ни показва, че сме се справили добре.“

Освен на клиенти, 180 Degrees Consulting Sofia предизвиква интереса и на партньорски организации. Освен Софийския университет, който е академичната институция, с която организацията си сътрудничи, през миналия семестър Витанов привлича финансовата консултантска компания Inimo, както и Brightive – фирмата, за която започва да работи самият той след връщането си в страната – за спонсори на консултантската организация. Моделът на сътрудничество често се оказва двустранен. „От една страна, са ни партньори, а от друга страна, са ни спонсори“, казва Витанов. Същевременно консултантите от 180 Degrees Consulting Sofia получават пряк достъп до потенциални бизнеси, в които могат да се реализират. „В Brightive вече имаме няколко кандидатури от наши консултанти, които в момента се разглеждат и е много вероятно да започнат в тази компания“, казва той.

Въпреки че признава, че поне през първия семестър популярността на 180 Degrees Consulting Sofia все още не е толкова голяма сред студентите, не всеки от тях може да се възползва от опита от първа ръка, който предоставя консултантската неправителствена организация. От една страна, младшите консултанти се търсят от семестър на семестър предвид профила на специалностите, необходим за работата по одобрените проекти. От друга, те минават през строг подбор, основаващ се на качествата им. „На първо място консултантите трябва да имат критично мислене, наистина да мислят, да умеят бързо да влязат в ситуацията и да допринесат към клиента – казва Витанов. – Без работа в екип изобщо не се случват нещата. За съжаление, мога да дам пример, че един от консултантите ни първия семестър имаше много добър академичен опит, беше студент от Америка, върнал се оттам, учил в Америка, но не се получи работата в екип.“

Подходът, който Витанов и екипът му преследват, е поне част от младшите консултанти, които са участвали в работата върху проект на 180 Degrees Consulting Sofia, да се задържат в организацията като ръководители в следващ период. „От осемте консултанти, които привлякохме по проектите, върху които работихме, шестима ще останат с нас – казва Витанов. – Трима от тях планираме да бъдат лидери на следващите ни проекти, което ще ни позволи те да са още по-качествени, тъй като всички консултанти този семестър бяха нови.“ Задържането на новопривлечените младши консултанти не е просто идея, а нещо, което вече се случва в 180 Degrees Consulting Sofia, като немалка част от младшите консултанти от летния семестър на миналата учебна година вече са част от борда. Паралелно с това целта е да растат и проектите, върху които работят от организацията, като през текущия семестър те трябва да са четири. Именно задържането на професионалистите в неправителствената организцаия и нарастването на извършваната от нея работа са ключът за гарантиране на съществуването й, особено когато основателите й се оттеглят – нещо, което ще се случи рано или късно. „В дългосрочен план, стратегическата ни цел е да направим една устойчива организация, която да има нов президент, нов консултантски директор,  нов правен директор, а не ние да сме години наред в нея.“

Акцент: „Как се случват нещата – просто представяш идеята по такъв начин, че да спечелиш клиентите за десет минути.“

Акцент: „На първо място консултантите трябва да имат критично мислене, да умеят бързо да влязат в ситуацията и да допринесат към клиента.“