Регистрация

Очаквайте скоро отварянето на регистрацията за 2018 г.

Регистрация

Регистрацията за форум „30 под 30“ е вече затворена. Може да представите своя билет или покана директно на бюро регистрация в 13:30 часа в деня на събитието, където гости ще бъдат допускани до запълване на местата.