Регистрация

Моля, попълвайте формуляра за регистрация на латиница.

Вашето име и фамилия *

Вашият Email *

Вашият Телефон *

Компания/Проект *

Оторизационен код *

Ще участвам в:

Семинари I част - от 13:30ч

Разгледайте ПРОГРАМАТА, за да си изберете най-подходяща за вас работна
група.

Регистрация

Очаквайте скоро отварянето на регистрацията за 2018 г.

Регистрация

Регистрацията за форум „30 под 30“ е вече затворена. Може да представите своя билет или покана директно на бюро регистрация в 13:30 часа в деня на събитието, където гости ще бъдат допускани до запълване на местата.

 • Във връзка с Европейски Общ регламент за защита на данните (GDPR) Ви молим да потвърдите своето съгласие да предоставите вашите лични данни: име, телефон и електронна поща на Атика Ева Медиа АД с цел регистрация за събитие организирано от Атика Ева Медиа АД.
  Атика Ева Медиа АД няма право да предоставя Вашите данни на други страни. Целта на предоставянето и по-нататъчното обработване на данни са свързани с изпращането на покани за събития организирани от Атика Ева Медиа АД на посочения имейл.
  Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.
  С подписването на настоящото заявявате, че сте запознат/а със следните ваши права:

  • Право на информация относно и достъп до личните ви данни,
   съхранявани от Атика Ева Медиа АД;
  • Право да изисквате коригиране, изтриване или ограничено
   обработване на личните ви данни;
  • Право да възразите срещу обработване поради причини, свързани
   с ваши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако
   Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини,
   имащи приоритет пред вашите интереси, права и свободи, или че това
   обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни
   претенции;
  • Право на преносимост на данните;
  • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на
   личните данни;
  • Право да можете по всяко време да оттеглите съгласието си за
   събирането, обработването и използването на личните данни с действие
   занапред.
  • Горните права имате право да упражните на следния и-мейл
   адрес: administration@atticaeva.bg. Легитмния срок за всяка операция е 30
   дни.
  • Срок за обработка на събраните данни: 5 години.