лайфстайл гуру

Полезни ли са лайфстайл гурутата и защо се радват на такъв обществен интерес?

За всеки, който има пряк и ежедневен достъп до интернет, е ясно, че през последните години изключително много нашумяха лайфстайл гурутата. Ако все пак сред вас има някои, които не са наясно с този бързо развиващ се феномен, ще направим едно бързо уточнение.

Лайфстайл гуру е човек, който създава съдържание, най-често достъпно онлайн, чиято цел е да ви даде правилни насоки за живеене. И макар и на първо четене това определение да ви звучи странно и сюрреалистично, в същността си представлява точно това. Съдържанието, което тези личности създават, често е подчертано вдъхновително и има за цел да настрои съзнанието ни на по-различни от обичайните ни мисловни честоти.

Казано по друг начин, лайфстайл гуру е човек, който използва силата на реториката, позитивното мислене и убеждението, за да демонстрира на своя зрител различни нагледни примери и похвати, чрез които същия би съумял да внедри ред и посока в живота и ежедневието си.

Как тази дейност се разви до такива мащаби?

Всички си спомняме медийния шум, който бе предизвикан от „Тайната“ – книгата, която провокира милиони хора по света да опитат силата на позитивното мислене и да я прилагат ежедневно в бита, работата си, любовния си живот. Тя почиваше на убеждението, че мислите ни имат сила, общуваща с Вселената, която, на свой ред, като с бумеранг „връща“ към нас всичко, за което сме си мечтали и което сме поискали от нея. До голяма степен убежденията и посланията, върху което мажоритета от лайфстайл гурутата построяват своите доктрини, почиват именно на подобни призиви. Всеизвестен факт е, че масово хората се чувстват все по-неудовлетворени и недоволни от живота си. Забързаното ежедневие и прекомерният ежедневен стрес като че ли изостриха чувствителността и изчерпаха енергийните запаси на голям брой хора. Не бе никак изненадващо, че мнозина от тях намериха пристан при лайфстайл треньорите и гурутата.

Как действа това съдържание и има ли предимства?

Съдържанието, което тези личности създават, често цели да вдъхнови и вдъхне увереност на зрителя или слушателя. И макар и наистина този подход да действа, то проучвания доказват, че той има краткотраен временен ефект, ако не се доразвие в по-пълна степен. Какво ще рече това? Накратко казано – само слушането или гледането на вдъхновяващи и даващи кураж и увереност истории няма да ви направят нито по-щастлив, нито по-богат. Психолози твърдят, че ползата от достъпване на такова съдържание опира до запалване на първоначалните искра и желание за промяна. Ако те не са последвани от съответните действия, необходими за постигане на заветна цел или стремеж, то самото съдържание, само по себе си, не би могло да ни е от прекомерно голяма помощ. Нито само положителните мисли, ако те са съчетани с бездействие. В този ред на мисли, специалистите твърдят, че гледането на такова съдържание би подействало положително на зрителя, ако той се вдъхнови от него и това му послужи за задействане на по-нататъшни действия, гарантиращи успех.