маркетинг

3 маркетингови подхода, резултиращи в успешни кампании

Днес ви представяме 3 маркетингови подхода, които през годините са доказали успех при правилно залагане и интегриране в цялостната маркетингова кампания, целяща да популяризира дадени продукт или услуга.

Ако трябва да опишем ролята на маркетолога с едно изречение, то вероятно ще гласи следното: „Отрийте онова, което представлява най-доброто за потребителите, покажете им го и ги накарайте да го последват.“


Запознаването на аудиторията с изцяло нов продукт и, най-вече, убеждаването й защо именно на него следва да спрат избора си, е определено предизвикателство. Всичко това изисква голям обем от проучване – като се започне от потребителските вкусове и се стигне до нуждите им. Начините, по които да изградите пътя на даден продукт до вниманието на аудиторията, не е лека задача. Добрата новина е, че въображението и нюхът са задължителни компоненти от качествата на добрия маркетолог. Цялостният процес не би могъл да премине без множесто проби и опити, поне докато не се открие точната формула, която дава онези резултати, които сме заложили изначално в плана си.

Днес ви представяме 3 маркетингови подхода, които през годините са доказали успех при правилно залагане и интегриране в цялостната маркетингова кампания, целяща да популяризира дадени продукт или услуга.

Пряка комуникация с аудиторията

Брандът или бизнесът от какъвто и да е тип не би могъл да съществува без своите клиенти. Услугите и продуктите се създават, за да бъдат предложени на клиентите, а целта е техният избор да падне върху нас и асортимента ни. За да се случи това, е изключително важно да познаваме в детайли аудиторията си – фактори като демографски, полови, възрастови признаци са важни за успешното изграждане на маркетингова стратегия. Запитайте се кои хора биха се интересували пряко от предлаганото от вашия бизнес и акцентирайте вниманието и усилията си в това да ги държите ангажирани с продуктите и услугите си.

Създайте усещане за уникалност и лимитираност

Важно е да откроите силните страни на предлаганите от вас продукти и услуги – именно те ще ги оразличават от онези, предлагани от преките ви конкуренти. Тези силни страни ще бъдат основното ви оръжие, чрез което да убедите аудиторията защо именно от вашия бизнес те ще имат най-голяма полза. Лимитираността на продукти и оферти пък пряко се свързва с т.нар. „страх от пропускане“ – това е особено дистинктивно състояние, при което сякаш потребителите се страхуват, че, ако не действат своевременно, ще изпуснат една наистина изгодна възможност. Таргетирайте ги по този параграф – така също придавате по-висока стойност на продукта си.

Заложете и на загадъчния елемент

Представяйки продуктите и услугите, трябва да сте максимално изчерпателни и описателни по отношение на същността и качествата им, но, все пак, бихте могли да оставите и лека нотка на мистицизъм. Предизвикайте клиентите си да достъпят пълния спектър от функционалности на продукта ви, само като се снабдят с него. Стимулирайте наличието на обратна връзка – това пряко ни отвежда към важността от това да сме в постоянна комуникация с аудиторията си.