емоционална интелигентност

Важна ли е емоционалната интелигентност в ръководенето на бизнес?

Задълбочената комуникация и онази, в която наистина събеседниците са ангажирани един с друг, е сигурен начин за скрепяване на работните отношение.

Бихме могли да кажем, че отдавна вече ръководенето на хора и бизнес не опира само до техническите аспекти на този процес – далеч не всичко е административност, професионални умения, експедитивност и способност за справяне с конкуренцията и налагане на бизнеса на пазара.


Наблюдаваме една интересна закономерност, която стремително заема все по-челни позиции – дори мнозина смятат, че е основополагаща за успешното развитие и задържане на един бизнес. Професионалните отношения между ръководителите и служителите все повече се отдалечават тенденциозно от стриктната и официална комуникация, която до скоро се считаше за приемлива между ръководител и служител. Общуването, разбира се, запазва своите колегиалност, респект и професионализъм, но все повече иззема черти и от по-приятелски настроени и неформални отношения.

Всъщност е важно да притежаваме богата емоционална интелигентност, за да сме добри лидери и служители

В нея именно включваме емпатията, уменията за изслушване, обръщането на персонално отношение и оценянето обективно на всичко това.

Емпатийните хора са онези, които твърде добре изслушват събеседника си и, позовавайки се на завидна емоционална интелигентност, съумяват да се „поставят на негово място“ в редица ситуации, което им помага да го разберат и така комуникацията е действително ползотворна. Да бъдеш лидер далеч не само означава да си добър в разпределянето на работата и задачите – твърде често именно човешкият фактор и разбирането са онова, което скрепяват личностните, а, оттам – и професионалните отношения. Не е тайна да кажем, че даден екип би се сработвал в пъти по-успешно и добре, ако в него цари разбирателство и работната етика се крепи на вече установени колегиални, но и приятелски отношения.

Както споменахме по-горе, умението да изслушваш е също от изключително голямо значение. Задълбочената комуникация и онази, в която наистина събеседниците са ангажирани един с друг, е сигурен начин за скрепяване на работните отношение. Малко неща биха повлияли по-притеснително на служител от това да не среща разбиране от страна на лидера или ръководителя си. Статистиките сочат, че все повече хора избират да прекратят работните си взаимоотношения, позовавайки се на мискомуникацията.

Персонализираното отношение е друг съществено важен фактор. Психолозите, специализиращи в професионални, работни и бизнес отношения посочват, че е важно за всеки служител да се чувства ценен и важен за всеобхватното положително развитие на дадени проект или бизнес.

Би следвало да се обърне внимание и на нещо друго – дори и при наличието на всичко гореизброено, често, вглъбени в работните проблеми и множеството задачи, ние не успяваме да оценим обективно, че, всъщност, се радваме на демонстрирана завидна емоционална интелигентност по отношение на комуникацията, осъществявана с нас на работа. От друга страна, лидерите и ръководителите също често пропускат да оценят отношението и професионалната етика, която служителите им демонстрират към бизнеса.

Емоционалната интелигентност предполага индивидуален подход към всеки специфичен казус, засягащ който и да е член на екипа. Така никой ръководител не би пропуснал нещо съществено, застрашаващо успеха на екипната работа и бизнеса.