социални мрежи

Идеи за стратегии в социалните мрежи, които биха развили страниците ви

Наградите под формата на продукти или услуги от вашия бранд, биха действали като достатъчен стимул за вашите последователи, за да вземат участие.

Присъствието в социалните мрежи е от ключово значение в днешно време, когато всеки е постоянно в интернет.


Независимо дали говорим за професионална страница, свързана с вашия бизнес, или личен профил, който бихте искали да развиете като бранд, интернет присъствието е пряко свързано със социалните канали.

Социалните мрежи и медии се превърнаха в изключително бърз способ за развитие и прилагане на маркетингова стратегия. Ако развитието и популяризирането на блог или уебсайт изискват време и постоянство, то един пост в социалните мрежи е възможно да достигне до голям брой хора за отрицателно време, което, от своя страна, отпраща бизнеса или бранда ви в едни съвсем други висини. В днешната статия решихме да ви дадем няколко идеи за създаване на публикации, които биха могли да ангажират голям брой хора за кратко време. Това със сигурност ще спомогне популяризирането на бизнеса ви и ще отвори пред него много нови възможности за разширавяне на потребителските кръгове и аудитория, а това, от своя страна, би могло да доведе и до нови и постоянни клиенти.

Задавайте въпроси

Доказано е, че потребителите и клиентите на бизнеси и брандове обичат да бъдат питани в социалните мрежи. Това мнението на клиента да е търсено и желано, определено създава у него различна и положителна настройка спрямо бранда. Усещането за значимост е един от най-категоричните и силни начини за приобщаване към бизнес идеята и каузата. Това е лесен и изпитан метод, чрез който един потребител лесно би се превърнал от такъв в клиент, но в почитател. Това, само по себе си, гарантира по-дълги взаимоотношения и спомага при изграждането на собствен клиентски кръг.

Организирайте игри с награди

Друг начин, чрез който бихте могли да ангажирате потребителите и клиентите си в социалните мрежи, е да организирате игри. Така вие ще съумеете по асоциативен път да обвържете бизнеса или бранда си с положителни нагласи и очаквания в съзнанието на своите клиенти. Наградите под формата на продукти или услуги от вашия бранд, биха действали като достатъчен стимул за вашите последователи, за да вземат участие. Едно от честите условия, които бизнесите залагат за участие, е разпространение на самата игра сред приятелите на потребителите. Това е лесен и бърз начин профилът или страницата ви да достигнат до голям брой нови хора, които биха могли да припознаят себе си и да се превърнат във ваши клиенти.

Завършваме със съвет, който пряко таргетира както потребителите ви, така и продуктите от собствения ви бранд. Всяка седмица бихте могли да представяте услуга или продукт на месеца, за които да разкажете по-подробно и да направите едно своеобразно представяне и запознаване на аудиторията с него. Информираността и допълнителната информация изграждат доверие, а това е една от основните предпоставки за установяване на успешни и дълготрайни бизнес отношения.