бизнес продуктивност

3 начина за повишаване на продуктивността за успешен бизнес

Запитани, психолозите споделят, че подготовката на задачите и планирането на всичко, което ви предстои да свършите през следващия ден, настройва мозъка ви на специфични честоти.

Хората, стоящи зад новосформирани старт ъп-и, са обзети от професионален и творчески ентусиазъм, спрямо който впрягат в действие целия си потенциал с цел реализиране на новата им бизнес идея.


Често стартирането на нов бизнес протича лавинообразно откъм задачи, които следва да бъдат изпълнени и интегрирани в общия план така, че максимално добре да положат основите на тъкмо стартиращата бизнес инициатива. Тогава инициаторите се сблъскват с основния и най-често срещан враг – времето.

Успешните бизнесмени споделят, че разпределението на задачите и задълженията във времето е било основното предизвикателство при стартирането на бизнеса им

Продуктивността е движещата сила, стояща зад реализирането на всеки успешен бизнес проект. Преди да настъпи момента, в който ще сформирате екип и ще можете да разпределите задачите измежду членовете му, ще се наложи да задвижвате реализацията на почти всичко сами. Тогава най-добрият ви приятел и съюзник ще е повишената продуктивност – правилното разпределяне на времето и енергията способства за вършенето на повече работа. В дългосрочен план този мениджмънт на времето ще ви се отплати – ще разполагате с добре конструиран и здраво заложен стартиращ бизнес.

Предлагаме ви 3 начина, чрез които бихте могли да повишите работната си производителност и продуктивност

Планирайте деня си от предходната вечер

Запитани, психолозите споделят, че подготовката на задачите и планирането на всичко, което ви предстои да свършите през следващия ден, настройва мозъка ви на специфични честоти. Често страдаме от „синдрома на отлагането“ – въпреки трупащата се и нарастваща работа, ние сме склонни да я отлагаме, повече мислейки за нея и за това какво трябва да бъде свършено, отколкото в действителност да запретнем ръкави и да изпълним задачите си.

Добър начин да победим „синдрома на отлагането“ е като настроим мозъка и съзнанието си още от предходната вечер – съставяйки своеобразен списък с всичко, което предстои да направим, ние, от една страна, приоритизираме задачите си, и, от друга – събуждаме с идеята за тях в главата си. Много успешни бизнесмени разчитат именно на този подход към служебните си задължения.

Започвайте деня си рано

Вероятно сте чували този съвет стотици пъти, но определено има защо – практика на всички успели бизнесмени е да се събуждат рано. Това, освен че спомага за повишаване на концентрацията, ни дава възможност и да оползотворяваме сутрешните си часове. Счита се, че именно по това време от деня човек е способен да отметне най-много задачи, при това и най-качествено. Тогава съзнанието на човек е все още необременено от ежедневието и концентрацията е в най-високите си нива. Ставайте рано, за да систематизирате всичко, което имате да вършите в главата си, и да се заемете със задачите си час по-скоро.

Разделяйте работата от свободното време

Присъща черта на стартиращите бизнеси е тоталното отдаване на работата и размиването на границите между служебните и професионални задължения и свободното време, което, преди всичко, следва да бъде прекарано в отдих. Съветваме стартиращите предприемачи да работят в отредените за това часове и почиват активно през времето, отделено за рестартиране и енергизиране.

Наглед прости, тези няколко съвета съвсем практично ще взаимодействат със собствените ви нагласи по отношение на работната ви етика и времето, в което имате нужда от почивка.