бизнес дигитална сфера

Няколко съвета за пренасяне на бранд в дигиталната сфера

Сайт, посветен на историята, дейността, продуктите и услугите на вашия бизнес, е основополагаща стъпка по пътя към успешното му присъствие онлайн.

Ако сте собственик на успешен бизнес и притежавате редица физически обекти, чрез които осъществявате дейността и услугите си, със сигурност сте забелязали скорострелната и категорична намеса на дигиталната сфера.


Автор: Деница Кисимова

Ако до преди години достъп до мрежата имаха ограничен брой потребители, с днешна дата почти не откриваме човек, който да не е оставил своя „дигитален отпечатък“ – профилите в социалните канали, блоговете, абонаментите са само част от начините, чрез които потребителят установява трайно мястото си в интернет и няма изгледи скоро тази практика да бъде преустановена.

Как увеличеното потребителско присъствие в мрежата влияе на бизнесите?

Успешният бизнес, независимо от сферата, в която е позициониран, е такъв, благодарение на своите клиенти. Продуктът или услугата, които предлагате, съвсем естествено отразяват клиентските нужди – именно задоволяването им е висша цел на всеки бранд. Напълно естествен и задължителен процес е бизнесът да е ориентиран в посока на вече установените, но и на новопридобитите, навици на своите клиенти. Брандът следва своите потребители – установяването им в света на дигиталната сфера съвсем естествено подсказва, че бизнесът също следва да се ориентира в тази посока. Пренасянето на бранда в мрежата е сигурен начин той да бъде в постоянна връзка със своите клиенти и да е на „един клик разстояние“ всеки път, когато техните нужди следва да бъдат удовлетворени. Консистентната комуникация с потребителите е от ключово значение за успеха и поддържането на доверие и контакт за всеки бизнес.

Как успешно да „пренесем“ бранда си в дигиталната сфера?

Преди предприемането на тази стъпка, следва да знаем, че в мрежата условно обуславяме няколко вида дигитални канали.

Онези, които причисляваме към „собствените“ такива, включват в себе си, на първо място, разполагането с уебсайт. Сайт, посветен на историята, дейността, продуктите и услугите на вашия бизнес, е основополагаща стъпка по пътя към успешното му присъствие онлайн. На страниците на уебсайта всеки собственик на бизнес или екипът, стоящ зад бранда, би могъл нагледно и визуално и естетически издържано да представи както мисията и основните послания, така и дейността и сферата на занимание. Благодарение на постоянните нововъведения и разгръщащи се възможности, всеки собственик на магазин би могъл да създаде виртуален такъв, чрез който да продължи търговската си дейност и онлайн.

Съдържание, ориентирано към потребителското търсене

Удобни и извънредно необходими способи за контакт и комуникация с потребителите са блогът и имейл абонаментът. Причислявани отново към собствените дигитални канали, тези два инструмента дават възможност на бизнеса да отговаря на потребителските очаквания и нужда от информираност чрез подходящи за целта блог статии, както и да предоставя допълнителни и персонализирани източници на информация посредством регулярни имейли. Именно имейл абонаментът е един от устойчивите начини за изграждане на собствен потребителски кръг около бранда. Детайлното познаване на собствената аудитория дава възможност на всеки бизнес да предостави своевременно търсената и желана информация.

Ролята на социалните канали за присъствието на бизнеса онлайн

След като очертахме важността на собствените дигитални канали и множеството ползи, произтичащи от тях, няма как да не се спрем на социалните канали – те обуславят другата част от установяването на успешно и трайно дигитално присъствие.

Собствениците на бизнеси следва добре и задълбочено да преценят кои от всички социални медии и мрежи ще сработят най-добре с конкретните за бранда цели, мисия и сфера на дейност. Влагайки енергия, време и усилия в развитие на профили, позиционирани в подходящите за бизнеса социални канали, би се отплатило в пъти повече в дългосрочен аспект, отколкото опит брандът да присъства навсякъде.

Посредством естеството на предлаганите продукти и услуги и детайлното познаване на потребителските интереси и навици, всеки бизнес би могъл да установи с точност с коя социална медия или мрежа най-пълно ще си съответства.

Съдържанието, което създаваме в социалните мрежи и медии

След като бизнесът е открил канала, който най-добре ще отговаря на цялостната бранд визия, следва да се окачестви формата на споделяното съдържание. Тази стъпка също пряко произхожда от потребителските вкусове – редица клиентски параметри като пол, възраст, местообитание, интереси биха могли да действат като ориентир за бизнеса относно най-подходящата форма на съдържание. Видеа, споделяния на статии от блога, анкети, изображения – разнообразието от варианти е голямо – ето защо е важно брандът да открие най-подходящото и да го предостави на своите клиенти онлайн.