инфлуенсър маркетинг

Защо инфлуенсър маркетингът отбеляза такъв прогрес?

Инфлуенсър маркетингът не е неочаквано явление, предвид популярността на социалните мрежи. Представянето на „красивата страна на живота“ е нещо, което потребителите наблюдават и следят с интерес и удовоствие.

За всекиго с профил в социалните мрежи през последните няколко години не е чуждо присъствието на инфлуенсърите. От хора с нарастващ брой последователи те се превърнаха в посланици на брандове и бизнеси, превръщайки се в техни рекламни лица.


Какво е инфлуенсър?

Едва ли има човек, който да не е наясно с инфлуенсинг концепцията. В същината си това са хора с изявено и подчертано дигитално присъствие, които са съумели да изградят силен личен бранд около името и лицето си. Използвайки платформата на социалните канали, инфлуенсърите създават и споделят съдържание, отразяващо различни аспекти от живота им. Акцентът върху професионално изглеждащите снимки и видеа, красивите сетинги, интригуващият сторителинг са само част от инструментите, които всеки инфлуенсър използва в изграждането на личния си профил.

Защо инфлуенсърите се радват на такава голяма популярност?

Инфлуенсърството се разви светкавично и за относително кратко време се превърна в един от главните маркетинг канали, употребяван за реклама и позициониране.

Популярността на инфлуенсърите се дължи на няколко фактора, които силно ги разграничават от известните личности.

На първо място, те поддържат активна комуникация със своите последователи, независимо дали се намират в началните стадии на развитие на личния си бранд, или вече се радват на огромен брой фенове. Значителна част от времето на инфлуенсъра преминава в отговаряне на коментари, пускане на анкети, поддържането на диалог, свързан със съдържанието, което създава. Това ги прави изключително достъпни във възприятията на последователите – шансът да комуникираш с някого, чиито снимки те вдъхновяват, определено те кара да смяташ, че принадлежите към една и съща социална парадигма.

Последователите усещат много по-директна и реална връзка с инфлуенсърите – често обитават един и същи град, носят едни и същи дрехи, посещават едни и същи места. Тук отсъства дистанцирането, което често хората изпитват към известните личности – тях те усещат подчертано недостъпни и недостижими.

Защо брандовете активно започнаха да работят с инфлуенсъри и да им поверяват изнасянето на цели рекламни кампании?

Гореспомената причина е и най-основната – брандовете и марките съзряха изключителна възможност. Проучванията доказаха, че даден човек е много по-вероятно да се поинтересува от продукт на някой бранд, ако този артикул му е представен от човек, за когото той смята, че принадлежи към същия социален кръг. „Земността“ и близостта на инфлуенсърите до потребителите е основната причина за успешното изграждане на доверие.

Именно доверието е ключът към изграждането на успешна рекламна кампания. Инфлуенсърите се ползват с голямо доверие пред своите почитатели – те тестват, опитват или носят съответния продукт, предоставяйки информация „от първа ръка“ за неговите предимства и недостатъци. Според статистиката, редовият потребител е в пъти по-склонен да закупи продукт, препоръчан от инфлуенсър, когото харесва и на когото има доверие, отколкото ако е попаднал на стоката посредством стандартните рекламни канали.

Често пъти брандовете разчитат на креативността на инфлуенсъра, що се отнася до начина, по който те и продуктът им да бъдат представени на аудиторията. Бизнесите щателно проучват с кои именно популярни личности в социалните медии да работят – така брандът и инфлуенсърът се „намират“ на базата на обща философия, която изповядват, както и на сходни аудитории.

Инфлуенсър маркетингът не е неочаквано явление, предвид популярността на социалните мрежи. Представянето на „красивата страна на живота“ е нещо, което потребителите наблюдават и следят с интерес и удовоствие. Съвсем логично, брандовете са консистентни по отношение на онова, което вълнува клиентите им. Когато клиентите им са онлайн в социалните мрежи, е съвсем естествено и бизнесите да присъстват там чрез инфлуенсърите и да заемат централно място в тяхното съдържание.