Три проблема с едно решение

Автор: Георги Ангелов

Според статистиката през 2017 г. броят на заетите в България достига 3.15 млн. души. Коефициентът на заетост на населението между 20 и 64 години достига 71.3%, което е най-високото ниво, откакто има статистически данни. Безработицата също е много ниска, около 6%, и намалява. Всичко това е положително, но поражда проблем за бизнеса. Бизнесът расте бързо, но е все по-трудно да увеличи служителите. Има дефицит на кадри.

В същото време в държавния сектор на икономиката има подобен проблем, но от друго естество. Броят на работещите в публичния сектор намалява – те достигат 674 хил. през 2017 г., в сравнение със 719 хил. през 2013 г. За четири години намалението е около 45 хиляди души. Публичният сектор губи хора за сметка на частния. Това не е лошо само по себе си – дори е положително за частния сектор. Въпросът е защо се случва.

Основната причина е, че публичният сектор не може да предложи достатъчно привлекателно заплащане, за да се конкурира с частния сектор. Все по-трудно се запълват щатните бройки в държавни институции, все по-трудно се привличат качествени хора, а и да бъдат привлечени, не се задържат дълго време. Публичният сектор намалява не само като брой заети, но и като качество. Това дългосрочно може да създаде проблеми – например без качествени учители трудно може да има добро образование.

Какво да се прави в тази ситуация?

На първо място, трябва да се подчертае, че бързото развитие на частния сектор на икономиката е положително. Създаването на работни места, конкуренцията за служители, вдигането на заплатите и повишаването на заетостта са все позитивни ефекти от възстановяването на икономиката и излизането от стагнацията. Тези тенденции в никакъв случай не бива да се спират, а напротив – трябва да се насърчават и подпомагат.

В същото време, въпреки постепенния спад на заетите, в публичния сектор продължават да работят твърде много хора. За страна с намаляващо и застаряващо население поддържането на толкова голям публичен сектор е тежест. Тежест най-вече заради пропуснатите ползи за по-висока заетост в частния сектор, за по-висока добавена стойност и по-висок доход и благосъстояние за всички граждани. При високи нива на заетост има директна конкуренция между държавния и частния сектор. Всяко излишно работно място в държавния сектор е директна загуба за икономиката, директна загуба на едно продуктивно работно място в частния сектор. Директна загуба на брутен вътрешен продукт.

Но не на последно място, основни функции на публичния сектор – като образование, здравеопазване и институции, са важни за развитието на бизнеса. Без квалифицирани кадри и работещи институции трудно ще се поддържа висок растеж на икономиката в дългосрочен план. Затова и поддържането на малък, но качествен и ефективен публичен сектор е важно за дългосрочното развитие. И двете са важни – публичният сектор трябва да е малък, но трябва и да е качествен. Некадърността в публичния сектор може да съсипе всеки бизнес и икономиката като цяло.

Изводът е, че трябва да се следва политика на целенасочено свиване на заетостта в публичния сектор – да се премахват излишни функции, да се освобождават ненужни служители и със спестените средства да се осигури по-добро заплащане за нужните функции и качествените хора. В рамките на няколко години спокойно може да се постигне намаление на заетостта в публичния сектор с поне 100 хил. души.

Освободените от публичния сектор много бързо ще бъдат наети в частния сектор, където има глад за кадри. За илюстрация, само през 2017 г. в страната са открити над 133 хил. нови работни места. Няма да е особен проблем частният сектор да поеме 100 хил. души от съкращаване на публичния сектор в рамките на няколко години. Няма и да се усети особено – в последните години публичният сектор намалява средно с над 10 хил. души годишно и никой дори не е усетил. Ако намалее със 100 хил., но със спестените средства се стимулират качеството и ефективността на работа, резултатът дори може да се подобри.

За да се случи такова намаление, ще е полезно да се въведат лесни, удобни и евтини електронни услуги, което ще направи излишна голяма част от бюрокрацията. Автоматизацията може директно да замени някои държавни служби – например КАТ може почти изцяло да се замести с няколкостотин камери, а тротоарите може да се метат с машини вместо на ръка. Държавните компании могат или да намалят сами раздутия си щат, или да бъдат приватизирани.