Условия за участие

  1. Изберете в кои категории искате да участвате. Списък на всички категории ще намерите в секция „Категории“ от менюто Бизнес наградите на Forbes.
  2. За всяка от категориите ще откриете списък с въпроси, на които трябва да отговорите. Списъците може да свалите от секция Категории или от онлайн формуляра за участие.
  3. Отговорете на всички въпроси: общите и тези, които засягат конкретните категории.
  4. Трябва да съберете отговорите на не повече от пет стандартни страници.
  5. Ако желаете, към вашата кандидатура можете да добавите примери за успехи във вашия бизнес – отразяване в медиите, отзиви от клиенти, признание от различни групи в обществото. Тези примери следва да са в електронен вариант и да са архивирани в един общ архивен файл. В онлайн формуляра за участие ще откриете бутон, с който да прикачите този архивен файл към вашата кандидатура.
  6. Срокът за подаване на документи за участие е до 18 часа на 18 ноември.
  7. Forbes България не носи отговорност за неправилно попълнени кандидатури за участие.

Информацията в изпратените до Forbes България документи ще бъде използвана само за целите на журито и ще бъде квалифицирана като конфиденциална от журито и от списанието.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани от независимо жури, съставено от уважавани бизнес личности. Първоначалната оценка ще бъде базирана на вашите отговори на въпросите, които покриват важни фактори за успеха на всеки бизнес.